Terapia Czaszkowo-Krzyżowa: część druga – Uwolnienie Psychosomatyczne

Kurs jest rozwinięciem części podstawowej o dodatkowe techniki pracy. W szczególności kładzie nacisk na wyszukiwanie i rozpoznawanie w ciele napięć emocjonalnych tzw. cyst energetycznych oraz uwalnianie organizmu od tych napięć. Dodatkowo poznajemy techniki pracy na twarzo-czaszce.

Uwolnienie Psychosomatyczne, zwane także Psychoterapią Komórkową jest zintegrowaną terapią obejmującą ciało i umysł. W jej ramach odtwarzane są minione zdarzenia, a także nieprzyjemne emocje i odczucia towarzyszące zaistniałemu wypadkowi lub urazowi, co pozwala pacjentowi pozbyć się zmagazynowanej, dramatycznej pamięci bólu, strachu, złości, cierpienia, czy urazu.
Kiedy nie dochodzi do ponownego przeżycia negatywnych emocji związanych z wypadkiem, zostają one zamknięte w komórkach. Podczas gdy w trakcie trwania sesji ujawni się zawarta w komórkach pamięć traumatycznych wydarzeń i negatywnych emocji, zadaniem terapeuty jest pomóc pacjentowi przypomnieć sobie zdarzenie, doświadczyć je jeszcze raz oraz zamienić destrukcyjną energię tych przeżyć na energię konstruktywną, wpływającą pozytywnie na rozwój osoby pacjenta.

Efektów należy oczekiwać najpóźniej w kilka dni po sesji. Należy ponadto pamiętać, że Psychoterapia Komórkowa nie wiąże się z przyjemnymi odczuciami, ale stymuluje procesy oczyszczające ciało i psychikę.