Terapia Czaszkowo-Krzyżowa: podstawy

Terapia Czaszkowo-Krzyżowa lub inaczej Osteopatia Kranialna, jest delikatną formą dotyku i manipulacji w określonych miejscach ciała. Jest niesłychanie skuteczną metodą jeżeli chodzi o usuwanie napięć występujących w układzie czaszkowo-krzyżowym i uruchomienie mechanizmu samoregulacji tego systemu. W skład układu kranialnego wchodzi czaszka, opony otaczające mózg, rdzeń kręgowy, płyn mózgowy-rdzeniowy, kręgosłup z okoliczną tkanką łączną, kość krzyżowa i wszystkie błony łącznotkankowe, takie jak przepona, osierdzie, opłucna i wiele innych. Urazy okołoporodowe, czyli takie które powstały w czasie interwencyjnego porodu, mogą prowadzić do nasilających się z wiekiem napięć, prowadzących do schorzeń somatycznych, takich jak: psychozy, autyzm, kłopoty z koncentracją, zaburzenia osobowości, nadpobudliwość, stres, dysleksja, kłopoty w szkole, bóle i zawroty głowy, migreny, kłopoty ze wzrokiem i słuchem, nawracające zapalenie uszu, napięcia i bóle w stawie skroniowo-żuchwowym, wady wymowy, zgrzytanie zębami, wady zgryzu, skoliozy i wiele innych.

Poza wymienionymi już wartościami leczniczymi, Terapia Czaszkowo-Krzyżowa pogłębia oddech, likwiduje napięciowe bóle brzucha, poprawia krążenie, pracę układu limfatycznego, przyspiesza oczyszczanie organizmu. Jest niesłychanie skuteczna przy porażeniach mózgowych, usuwa bowiem napięcia powstałe w mózgu i w całym orgaznizmie, i pozwala na znaczne przyspieszenie rozwoju u dzieci.
Problemem autyzmu zajmuje się klinika Osteopatii Kranialnej, znajdująca się w USA na Florydzie. Z obserwacji dr Uplagra, który jest jej założycielem i najwybitniejszym specjalistą w dziedzinie Terapii Czaszkowo-Krzyżowej, wynika, że napięcie prawej kości skroniowej może wywoływać objawy agresji z samookaleczaniem włącznie. Odblokowanie tych napięć przynosi dużą poprawę zachowania.

Na co pomaga? Terapia czaszkowo – krzyżowa może pomóc w przypadku następujących problemów zdrowotnych:

 • Psychozy, autyzmu, kłopotów z koncentracją, zaburzeń osobowości, nadpobudliwości u dzieci i dorosłych, stresu, dysleksji, kłopotów w szkole.
 • Bólów i zawrotów głowy, migren, kłopotów ze wzrokiem i słuchem, nawracających zapaleń uszu u dzieci i dorosłych, zapalenia zatok, napieć i bólów w stawie skroniowo – żuchwowym, wybicia żuchwy, wady wymowy, zgrzytania zebami oraz wady zgryzu.
 • Bólów kręgosłupa i pleców, zapalenia korzonków, rwy kulszowej, skoliozy, bolesnego napięcia barków, wszystkich urazów powypadkowych, w tym powypadkowego urazu odgięciowego kręgosłupa i wielu innych.

Program KURSU TERAPII CZASZKOWO-KRZYŻOWEJ stopień podstawowy.

Szkolenie obejmuje dziesięciostopniowe techniki rozluźniające i normalizujące pracę układu czaszkowo-krzyżowego i przepływ płynów ustrojowych wg J. Upledgera wzbogacone o techniki osteopatyczne.

Część I Przypomina anatomię i fizjologię systemu czaszkowo-krzyżowego, wyjaśnia pracę tego systemu. Uczy rozpoznania i wyczuwania tętnienia płynu mózgowo-rdzeniowego, rozpoznawania ograniczeń i blokad napięciowych, a także dziesięciostopniowej techniki rozluźniania tych napięć. W programie:

 1. Anatomia i fizjologia systemu czaszkowo-krzyżowego.
 2. Wyjaśnienie pracy tego systemu.
 3. Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu bicia serca.
 4. Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu oddechowego.
 5. Rozpoznanie i wyczuwanie rytmu czaszkowo-krzyżowego.
 6. Technika rozluźnienia obręczy miednicowej.
 7. Technika rozluźnienia przepony.
 8. Technika rozluźnienia obręczy barkowej.
 9. Technika rozluźnienia kości gnykowej.
 10. Technika rozluźnienia podstawy czaszki, kłykci potylicznych i dwóch pierwszych kręgów szyjnych.
 11. Technika podnoszenia kości czołowej.
 12. Dwustopniowa technika rozluźniania kości ciemieniowych.
 13. Dwustopniowa technika rozluźniania kości klinowej.
 14. Technika łódeczki.
 15. Technika palca w uchu.
 16. Technika pociągania płatków usznych.
 17. Technika kołysania.
 18. Technika rozciągania.
 19. Techniki nieruchomego punktu.

Oraz część druga: Omówienie sutherlandowskiej teorii dotyczącej relacji między kością klinową i potyliczną.

 • Technika korygująca zakłócenia fleksji
 • Technika korygująca zakłócenia ekstensji
 • Technika korygująca prawostronne skręcenie kości klinowej
 • Technika korygująca lewostronne skręcenie kości klinowej
 • Technika korygująca prawostronne przesunięcie kości klinowej
 • Technika korygująca lewostronne przesunięcie kości klinowej.

Całość omówiona w bardzo przystępny sposób. Podczas zajęć kładę nacisk na precyzyjne wykonywanie technik.