Bożena Przyjemska

  • Bożena Przyjemska
    Bożena Przyjemska

Założycielką Akademii Zdrowia z Toronto w Kanadzie jest Bożena Przyjemska.

Dzięki ogromnej wiedzy z zakresu medycyny akademickiej i naturalnej, psychologii oraz silnemu biopolu i znajomości wielu technik od przeszło 30 lat pomaga ona chorym w Polsce, USA i Kanadzie. Od 1999 roku prowadzi także w Polsce warsztaty i seminaria terapii czaszkowo-krzyżowej oraz rozluźnienia powięziowo-mięśniowego.

Z wykształcenia jest biologiem, ukończyła również szkołę medyczną. Jej kariera terapeutyczna rozpoczęła się w latach siedemdziesiątych, kiedy działała jako pracownik naukowy na Uniwersytecie Gdańskim. Jej pierwszymi pacjentami byli członkowie rodziny i przyjaciele. Po latach, gdy przekonała się o skuteczności swoich zabiegów, podjęła pracę z ludźmi chorymi. Na początku rozpoczęła współpracę z Akademią Medyczną w Gdańsku, gdzie bezinteresownie pomagała w przypadkach beznadziejnych. W 1987 roku Bożena wyjechała do USA, gdzie rozpoczęła praktykę naturoterapeuty i rozwijała swoje zdolności, ucząc się nowych technik.

Od początku uczestniczyła w wielu projektach naukowych w Polsce, USA i Kanadzie, które prowadzi się z jej udziałem do dziś.

Bożena Przyjemska diagnozuje intuicyjnie - tzn. odbiera sygnały zakłóceń wokół chorych narządów, analizuje je i tłumaczy na język medyczny. Stosuje wiele form terapii, m.in. bioenergoterapię, ziołolecznictwo, homeoterapię, dietetykę, różne formy masażu, terapię czaszkowo-krzyżową i regresyjną, psychoterapię i uruchomianie pamięci komórkowej. Odnosi liczne sukcesy terapeutyczne szczególnie w przypadku ludzi przewlekle chorych, którym medycyna tradycyjna nie ma nic do zaproponowania.